Kamis, 02 Mei 2013

CONTOH SURAT KUASA


SURAT  KUASA


Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing.

I.                   Nama                                : JUPRI
Umur                                 : 33 Tahun
Pekerjaan                          : TANI
Alamat                              : Dusun Kayu Bolong Desa Rappang
                                            Kec.Tapango Kab.Polewali Mandar

                  Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

       II.        Nama                                :  IWANTO
                  Tempat Tgl.Lahir/Umur   :  26 Tahun
                  Pekerjaan                          :  Wiraswasta
Alamat                              : Dusun Seppong,Desa Pasiang,Kec
                                             Matakali, Kab.Polewali Mandar.
                                           
                 Selanjutnya disebut pihak kedua (II)
Pihak pertama telah memberikan kuasa kepada  Pihak kedua untuk meminta /    mengambil Barang Bukti 1 Buah Kendaraan Bermotor, Mengurus Asuransi  serta Yang berkaitan dengan tersebut diatas.

Demikian surat kuasa ini kami buat,tanpa paksaan dari pihak manapun,dan dapat dipergunakan seperlunya.

Rappang, 23 Oktober 2007

Yang menerima kuasa                                                              yang memberi kuasa  

     


   (      I W A N T O    )                                                             (      J U P R I   )

                       
SAKSI-SAKSI
                                                                                       
  1. ABD.RAHMAN (Pua’Muttia)       1  ……………..


  1. MAHMUDDIN (Pua’ Alibin)         2   ……………..
   
                                                                                

    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Komentarnya Disini...................