Kamis, 17 Mei 2012

CONTOH SURAT KUASA


SURAT KUASA



Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                                      : ……………………………..
Umur                                      : …………….Tahun
Alamat                                    : ……………………………………
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Memberikan kuasa untuk Mengambil BPKB Motor DD ………………….
Atas Nama ……………….
kepada saudara yang tersebut namanya dibawah :

Nama                                      : …………………..
Umur                                      : ……………….. Tahun
Alamat                                    : ……………………………………..
Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.
……………., 2012 2010

             Penerima Kuasa                                                          Pemberi Kuasa



            ………………..                                 ……………….


Mengetahui :
Kepala Desa …………….




…………………………..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Komentarnya Disini...................